Politika ochrany súkromia služby WeAreSafe

Prečítajte si prosím, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ktoré nám odovzdávate.

Mám záujem uzavrieť zmluvu - link na stránku

Môj zamestnávateľ alebo obchodný partner ma zaradil do programu prevencie ochorení COVID-19 - link na stránku

Môj lekár ma požiadal o vyplnenie on-line testu - link na stránku

Stránka "Mám záujem uzavrieť zmluvu"

Kto s Vašimi údajmi pracuje a ako nás môžete kontaktovať

Správcom osobných údajov Creative Dock Czech sro, IČO: 07264968, sídlom zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestských súdu Bratislava, sp C 298003 (My). Môžete nás kontaktovať na adrese sídla alebo emailom privacy@creativedock.cz .

Prečo s Vašimi údajmi pracujeme

Ak nás kontaktujete ako zástupca potenciálneho klienta, pracujeme s Vašimi osobnými údajmi za účelom rokovania o uzavretí zmluvy a, ak je zmluva uzatvorená, za účelom plnenia zmluvy, plnenie právnych záväzkov (napríklad účtovníctvo) a uskutočnenie našich oprávnených záujmov spočívajúcich najmä v zisťovaní, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov a obrane pred uvádzanými právnymi nárokmi. Vaše osobné údaje môžeme v tomto prípade tiež spracovávať za účelom uskutočnenia nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v ponúkaní našich produktov a služieb.

Identifikačné údaje, najmä Vašu IP adresu, ukladáme rovnako za účelom uskutočnenia nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v ochrane pred kybernetickými útokmi. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je tu uskutočnenie nášho oprávneného záujmu.

Ako dlho budeme s údajmi pracovať

Ak nás kontaktujete ako zástupca potenciálneho klienta, pracujeme s Vašimi osobnými údajmi po dobu 90 dní.

V prípade, že dôjde k uzavretiu zmluvy, pracujeme s Vašimi údajmi počas trvania zmluvy a po dobu nevyhnutnú pre realizáciu všetkých nárokov z takejto zmluvy, spravidla po dobu troch rokov po jej ukončení.

Aké Vaše údaje spracovávame

Ak vystupujete ako zástupca nášho potenciálneho klienta alebo klienta, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje a identifikačné a kontaktné údaje klienta, za ktorého konáte, údaje o uzatvorenej zmluve a jej plnenia a ďalej údaje o Vašich aktivitách v našom on-line prostredí.

Ako Vaše údaje spracovávame

Vaše údaje spracovávame manuálne i automaticky, najmä v evidencii zmlúv a serverových záznamoch.

Komu môžeme Vaše údaje odovzdať

Vaše údaje môžeme odovzdať spracovateľom, ktorí nám poskytujú IT, marketingové a ďalšie podporné služby. S vašimi údajmi sa bude pracovať len v EÚ, kde je zaistená ich ochrana.

cookies

Táto stránka využíva cookies k vylepšeniu užívateľského zážitku pre prechádzanie stránky. Z tychto cookies sú cookies kategorizované ako nevyhnutné ukladané na Vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné na fungovanie základných funkčnosťou stránky.

nevyhnutné cookies

Nevyhnutne nutné cookies zaisťujú funkcie, bez ktorých nemožno využívať naše webové stránky tak, ako máte v úmysle. Tieto cookies zhromažďujú a uchovávajú len anonymné informácie, a nemôžu sledovať váš pohyb na iných webových stránkach.

Používame aj cookies tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť, ako používate stránky, na ukladanie užívateľských preferencií a poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre používateľa relevantné. Ďalším používaním tejto stránky s tým súhlasíte. Máte ale možnosť použitia týchto cookies odmietnuť. Toto odmietnutie však môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť.

funkčné

Funkčné cookies umožňujú našim webovým stránkam uchovávať skôr poskytnuté údaje a tak vám ponúkať lepšie a individualizované funkcie. Tieto cookies zhromažďujú a uchovávajú len anonymné informácie, a nemôžu sledovať váš pohyb na iných webových stránkach.

analytické

Analytické cookies umožňujú porozumieť, ako návštevníci interagujú s našimi stránkami. Tieto cookies poskytujú informácie na meranie, počtu návštevníkov, mieru odchodov, zdroj návštev atď.

výkonnostný

Výkonnostné cookies zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia naše webové stránky používajú, as ich pomocou môžeme zlepšovať atraktivitu, obsah a funkčnosť našich stránok. Tieto cookies nám napríklad pomáhajú zistiť, či používatelia navštívili nejaké podstránky našich webových stránok, a ktoré, a aký typ obsahu je pre užívateľov predmetom osobitného záujmu.

Reklamná

Reklamné cookies sú využívané na to, aby užívateľom bola zobrazovaná prispôsobená reklama na základe toho, aké stránky predtým navštívili, a k analýze efektívnosti reklamnej kampane.

Aké sú Vaše práva

Právne predpisy na ochranu osobných údajov Vám zaručujú rôzne práva v oblasti ochrany osobných údajov: V rozsahu, v akom Vám to garantujú predpismi na ochranu osobných údajov - najmä GDPR - môžete od nás požadovať prístup k vašim osobným údajom (teda informácie o tom s akými Vašimi konkrétnymi údajmi pracujeme a ako s nimi pracujeme), obmedzenie spracovanie Vašich údajov (to znamená, že údaje síce zatiaľ nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovať) a ich opravu a vymazanie (vždy ak sú pre to splnené zákonné podmienky), ďalej môžete vzniesť námietku proti spracovaniu a môžete využiť práva na prenosnosť údajov. Pre uplatnenie akéhokoľvek z týchto práv nás kontaktujte prostredníctvom uvedených kontaktných údajov - najjednoduchšie je poslať nám email na privacy@creativedock.cz a my Vám radi pomôžeme s uplatnením Vašich práv. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete podať sťažnosť u národného dozorného úradu (Pre ČR www.uoou.cz ).

Stránka Môj zamestnávateľ alebo obchodný partner ma zaradil do programu prevencie ochorení COVID-19

Kto s Vašimi údajmi pracuje a ako nás môžete kontaktovať

Váš zamestnávateľ či obchodný partner s nami uzavrel uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov, spracovávame pre neho osobné údaje ako spracovateľ. Správcom osobných údajov je v takomto prípade Váš zamestnávateľ (obchodný partner). My, Creative Dock Czech sro, IČO: 07264968, sídlom zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestských súdu Bratislava, sp C 298003 (My) vystupujeme ako spracovateľ. Ako správca však môžeme Vaše údaje spracovávať na účely uskutočnenia nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v zaistení IT bezpečnosti a zisťovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov a obrane pred uvádzanými právnymi nárokmi. Môžete nás kontaktovať na adrese sídla alebo emailom privacy@creativedock.cz .

Prečo s Vašimi údajmi pracujeme

Váš zamestnávateľ (obchodný partner) s nami uzavrel zmluvu a zaradil Vás do zoznamu osôb pre program prevencie ochorení COVID-19, spracovávame pre neho ako spracovateľ Vaše osobné údaje na účely vykonávania právnych povinností Vášho zamestnávateľa (obchodného partnera) v oblasti starostlivosti o zdravie jeho zamestnancov spočívajúcich v prevencii ochorenia COVID-19.

Identifikačné údaje, najmä Vašu IP adresu, ukladáme rovnako za účelom uskutočnenia nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v ochrane pred kybernetickými útokmi. Aj osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, môžeme využiť s cieľom preukázať nášho správneho postupu (zisťovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov a obrana pred uvádzanými právnymi nárokmi). Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je tu uskutočnenie nášho oprávneného záujmu.

Ako dlho budeme s údajmi pracovať

S Vašimi údajmi pracujeme na účely okamžitého vyhodnotenia rizika ochorenia COVID-19. Pre tento účel teda budú vyhodnotené okamžite. Ďalej budú uchovávať po dobu potrebnú pre zisťovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov alebo obranu pred právnymi nárokmi, spravidla po dobu troch rokov od ich poskytnutia.

Aké Vaše údaje spracovávame

Spracovávame Vaše identifikačné údaje, údaje o Vašom zdravotnom stave relevantné pre diagnostiku ochorení COVID-19, a ďalej Vaše kontaktné telefónne číslo.

Ako Vaše údaje spracovávame

Vaše údaje spracovávame automatizovaným algoritmom založeným na odporúčaniach WHO a orgánov verejnej moci Slovenskej republiky, ktorý vyhodnocuje Vami zadané príznaky a ďalšie informácie a na ich základe odporúča ďalší postup.

Komu môžeme Vaše údaje odovzdať

Vaše údaje môžeme odovzdať spracovateľom, ktorí nám poskytujú IT, marketingové a ďalšie podporné služby. S vašimi údajmi sa bude pracovať len v EÚ, kde je zaistená ich ochrana.

V prípade, že Váš zamestnávateľ s nami uzavrel zmluvu a zaradil Vás do zoznamu osôb pre program prevencie ochorení COVID-19, Vaše údaje môžeme ďalej odovzdať vášmu zamestnávateľovi ako správcovi osobných údajov a ďalej osobám, ktoré určí.

cookies

Táto stránka využíva cookies k vylepšeniu užívateľského zážitku pre prechádzanie stránky. Z tychto cookies sú cookies kategorizované ako nevyhnutné ukladané na Vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné na fungovanie základných funkčnosťou stránky.

nevyhnutné cookies

Nevyhnutne nutné cookies zaisťujú funkcie, bez ktorých nemožno využívať naše webové stránky tak, ako máte v úmysle. Tieto cookies zhromažďujú a uchovávajú len anonymné informácie, a nemôžu sledovať váš pohyb na iných webových stránkach.

Používame aj cookies tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť, ako používate stránky, na ukladanie užívateľských preferencií a poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre používateľa relevantné. Ďalším používaním tejto stránky s tým súhlasíte. Máte ale možnosť použitia týchto cookies odmietnuť. Toto odmietnutie však môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť.

funkčné

Funkčné cookies umožňujú našim webovým stránkam uchovávať skôr poskytnuté údaje a tak vám ponúkať lepšie a individualizované funkcie. Tieto cookies zhromažďujú a uchovávajú len anonymné informácie, a nemôžu sledovať váš pohyb na iných webových stránkach.

analytické

Analytické cookies umožňujú porozumieť, ako návštevníci interagujú s našimi stránkami. Tieto cookies poskytujú informácie na meranie, počtu návštevníkov, mieru odchodov, zdroj návštev atď.

výkonnostný

Výkonnostné cookies zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia naše webové stránky používajú, as ich pomocou môžeme zlepšovať atraktivitu, obsah a funkčnosť našich stránok. Tieto cookies nám napríklad pomáhajú zistiť, či používatelia navštívili nejaké podstránky našich webových stránok, a ktoré, a aký typ obsahu je pre užívateľov predmetom osobitného záujmu.

Reklamná

Reklamné cookies sú využívané na to, aby užívateľom bola zobrazovaná prispôsobená reklama na základe toho, aké stránky predtým navštívili, a k analýze efektívnosti reklamnej kampane.

Aké sú Vaše práva

Právne predpisy na ochranu osobných údajov Vám zaručujú rôzne práva v oblasti ochrany osobných údajov: V rozsahu, v akom Vám to garantujú predpismi na ochranu osobných údajov - najmä GDPR - môžete od nás požadovať prístup k vašim osobným údajom (teda informácie o tom s akými Vašimi konkrétnymi údajmi pracujeme a ako s nimi pracujeme), obmedzenie spracovanie Vašich údajov (to znamená, že údaje síce zatiaľ nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovať) a ich opravu a vymazanie (vždy ak sú pre to splnené zákonné podmienky), ďalej môžete vzniesť námietku proti spracovaniu a môžete využiť práva na prenosnosť údajov. Pre uplatnenie akéhokoľvek z týchto práv nás kontaktujte prostredníctvom uvedených kontaktných údajov - najjednoduchšie je poslať nám email na privacy@creativedock.cz a my Vám radi pomôžeme s uplatnením Vašich práv. Môžete tiež kontaktovať zamestnávateľa (obchodného partnera), ktorý Vás do programu zaradil. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete podať sťažnosť u národného dozorného úradu (Pre ČR www.uoou.cz ).

Stránka Môj lekár ma požiadal o vyplnenie on-line testu

Kto s Vašimi údajmi pracuje a ako nás môžete kontaktovať

Váš lekár s nami uzavrel uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov, spracovávame pre neho osobné údaje ako spracovateľ. Správcom osobných údajov je v takomto prípade Váš lekár. My, Creative Dock Czech sro, IČO: 07264968, sídlom zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestských súdu Bratislava, sp C 298003 (My) vystupujeme ako spracovateľ. Ako správca však môžeme Vaše údaje spracovávať na účely uskutočnenia nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v zaistení IT bezpečnosti a zisťovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov a obrane pred uvádzanými právnymi nárokmi. Môžete nás kontaktovať na adrese sídla alebo emailom privacy@creativedock.cz .

Prečo s Vašimi údajmi pracujeme

Lekár s nami uzavrel zmluvu a zaradil Vás do zoznamu osôb pre program prevencie ochorení COVID-19, spracovávame pre neho ako spracovateľ Vaše osobné údaje na účely vykonávania právnych povinností Vášho lekára v oblasti starostlivosti o zdravie jeho zamestnancov spočívajúcich v prevencii ochorenia COVID-19.

Identifikačné údaje, najmä Vašu IP adresu, ukladáme rovnako za účelom uskutočnenia nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v ochrane pred kybernetickými útokmi. Aj osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, môžeme využiť s cieľom preukázať nášho správneho postupu (zisťovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov a obrana pred uvádzanými právnymi nárokmi). Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je tu uskutočnenie nášho oprávneného záujmu.

Ako dlho budeme s údajmi pracovať

S Vašimi údajmi pracujeme na účely okamžitého vyhodnotenia rizika ochorenia COVID-19. Pre tento účel teda budú vyhodnotené okamžite. Ďalej budú uchovávať po dobu potrebnú pre zisťovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov alebo obranu pred právnymi nárokmi, spravidla po dobu troch rokov od ich poskytnutia.

Aké Vaše údaje spracovávame

Spracovávame Vaše identifikačné údaje, údaje o Vašom zdravotnom stave relevantné pre diagnostiku ochorení COVID-19, a ďalej Vaše kontaktné telefónne číslo.

Ako Vaše údaje spracovávame

Vaše údaje spracovávame automatizovaným algoritmom založeným na odporúčaniach WHO a orgánov verejnej moci Slovenskej republiky, ktorý vyhodnocuje Vami zadané príznaky a ďalšie informácie a na ich základe odporúča ďalší postup.

Komu môžeme Vaše údaje odovzdať

Vaše údaje môžeme odovzdať spracovateľom, ktorí nám poskytujú IT, marketingové a ďalšie podporné služby. S vašimi údajmi sa bude pracovať len v EÚ, kde je zaistená ich ochrana.

V prípade, že Váš zamestnávateľ s nami uzavrel zmluvu a zaradil Vás do zoznamu osôb pre program prevencie ochorení COVID-19, Vaše údaje môžeme ďalej odovzdať vášmu zamestnávateľovi ako správcovi osobných údajov a ďalej osobám, ktoré určí.

cookies

Táto stránka využíva cookies k vylepšeniu užívateľského zážitku pre prechádzanie stránky. Z tychto cookies sú cookies kategorizované ako nevyhnutné ukladané na Vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné na fungovanie základných funkčnosťou stránky.

nevyhnutné cookies

Nevyhnutne nutné cookies zaisťujú funkcie, bez ktorých nemožno využívať naše webové stránky tak, ako máte v úmysle. Tieto cookies zhromažďujú a uchovávajú len anonymné informácie, a nemôžu sledovať váš pohyb na iných webových stránkach.

Používame aj cookies tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť, ako používate stránky, na ukladanie užívateľských preferencií a poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre používateľa relevantné. Ďalším používaním tejto stránky s tým súhlasíte. Máte ale možnosť použitia týchto cookies odmietnuť. Toto odmietnutie však môže ovplyvniť Vašu užívateľskú skúsenosť.

funkčné

Funkčné cookies umožňujú našim webovým stránkam uchovávať skôr poskytnuté údaje a tak vám ponúkať lepšie a individualizované funkcie. Tieto cookies zhromažďujú a uchovávajú len anonymné informácie, a nemôžu sledovať váš pohyb na iných webových stránkach.

analytické

Analytické cookies umožňujú porozumieť, ako návštevníci interagujú s našimi stránkami. Tieto cookies poskytujú informácie na meranie, počtu návštevníkov, mieru odchodov, zdroj návštev atď.

výkonnostný

Výkonnostné cookies zhromažďujú informácie o tom, ako ľudia naše webové stránky používajú, as ich pomocou môžeme zlepšovať atraktivitu, obsah a funkčnosť našich stránok. Tieto cookies nám napríklad pomáhajú zistiť, či používatelia navštívili nejaké podstránky našich webových stránok, a ktoré, a aký typ obsahu je pre užívateľov predmetom osobitného záujmu.

Reklamná

Reklamné cookies sú využívané na to, aby užívateľom bola zobrazovaná prispôsobená reklama na základe toho, aké stránky predtým navštívili, a k analýze efektívnosti reklamnej kampane.

Aké sú Vaše práva

Právne predpisy na ochranu osobných údajov Vám zaručujú rôzne práva v oblasti ochrany osobných údajov: V rozsahu, v akom Vám to garantujú predpismi na ochranu osobných údajov - najmä GDPR - môžete od nás požadovať prístup k vašim osobným údajom (teda informácie o tom s akými Vašimi konkrétnymi údajmi pracujeme a ako s nimi pracujeme), obmedzenie spracovanie Vašich údajov (to znamená, že údaje síce zatiaľ nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovať) a ich opravu a vymazanie (vždy ak sú pre to splnené zákonné podmienky), ďalej môžete vzniesť námietku proti spracovaniu a môžete využiť práva na prenosnosť údajov. Pre uplatnenie akéhokoľvek z týchto práv nás kontaktujte prostredníctvom uvedených kontaktných údajov - najjednoduchšie je poslať nám email na privacy@creativedock.cz a my Vám radi pomôžeme s uplatnením Vašich práv. Môžete tiež kontaktovať zamestnávateľa (obchodného partnera), ktorý Vás do programu zaradil. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete podať sťažnosť u národného dozorného úradu (Pre ČR www.uoou.cz ).

Chcete certifikovať firmu?

+420 777 243 303

info@wearesafe.sk

© 2020 by Creative Dock s.r.o.