Politika ochrany soukromí služby WeAreSafe

 

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, které nám předáváte.

Mám zájem uzavřít smlouvu - link na stránku

Můj zaměstnavatel nebo obchodní partner mne zařadil do programu prevence onemocnění COVID-19 - link na stránku

Můj lékař mne požádal o vyplnění on-line testu - link na stránku

 

Stránka “Mám zájem uzavřít smlouvu”

Kdo s Vašimi údaji pracuje a jak nás můžete kontaktovat

Správcem osobních údajů Creative Academy s.r.o., IČO 07000944, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  C 292806 (My). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem privacy@creativedock.cz.

Proč s Vašimi údaji pracujeme 

Pokud nás kontaktujete jako zástupce potenciálního klienta, pracujeme s Vašimi osobními údaji za účelem jednání o uzavření smlouvy a, je-li smlouva uzavřena, za účelem plnění smlouvy, plnění právních povinností (například účetnictví) a uskutečnění našich oprávněných zájmů spočívajících zejména ve zjišťování, uplatňování a prokazování právních nároků a obraně před uplatněnými právními nároky. Vaše osobní údaje můžeme v tomto případě rovněž zpracovávat za účelem uskutečnění našeho oprávněného zájmu spočívajícího v nabízení našich produktů a služeb.

Identifikační údaje, zejména Vaši IP adresu, ukládáme rovněž za účelem uskutečnění našeho oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně před kybernetickými útoky. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je zde uskutečnění našeho oprávněného zájmu.

 Jak dlouho budeme s údaji pracovat

Pokud nás kontaktujete jako zástupce potenciálního klienta, pracujeme s Vašimi osobními údaji po dobu 90 dnů. 

V případě, že dojde k uzavření smlouvy, pracujeme s Vašimi údaji po dobu trvání smlouvy a po dobu nezbytnou pro realizaci všech nároků z takové smlouvy, zpravidla po dobu tří let po jejím ukončení.

Jaké Vaše údaje zpracováváme

Pokud vystupujete jako zástupce našeho potenciálního klienta nebo klienta, zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a identifikační a kontaktní údaje klienta, za kterého jednáte, údaje o uzavřené smlouvě a jejím plnění a dále údaje o Vašich aktivitách v našem on-line prostředí.

Jak Vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme manuálně i automaticky, zejména v evidenci smluv a serverových záznamech.

Komu můžeme Vaše údaje předat

Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné služby. S vašimi údaji se bude pracovat jen v EU, kde je zajištěna jejich ochrana. 

Cookies

Tato stránka využívá cookies k vylepšení uživatelského zážitku pro procházení stránky. Z techto cookies jsou cookies kategorizované jako nezbytné ukládány na Vašem prohlížeči, protože jsou nezbytné k fungování základních funkčností stránky. 

Nezbytné cookies

Nezbytně nutné cookies zajišťují funkce, bez nichž nelze využívat naše webové stránky tak, jak máte v úmyslu. Tyto  cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách. 

Používáme také cookies třetích stran, které nám pomáhají analyzovat a porozumět, jak používáte stránky, k ukládání uživatelských preferencí a poskytování obsahu a reklam, které jsou pro uživatele relevantní. Dalším používáním této stránky s tím souhlasíte. Máte ale možnost užití těchto cookies odmítnout. Toto odmítnutí však může ovlivnit Vaši uživatelskou zkušenost.

Funkční

Funkční cookies umožňují našim webovým stránkám uchovávat dříve poskytnuté údaje  a tak vám nabízet lepší a individualizované funkce. Tyto  cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách. 

Analytické

Analytické cookies umožňují porozumět, jak návštěvníci interagují s našimi stránkami. Tyto cookies poskytují informace k měření, počtu návštěvníků, míru okamžitého opuštění, zdroj návštěv atd. 

Výkonnostní

Výkonnostní cookies shromažďují informace o tom, jak lidé naše webové stránky používají, a s jejich pomocí můžeme zlepšovat atraktivitu, obsah a funkčnost našich stránek. Tyto cookies  nám například pomáhají zjistit, zda uživatelé navštívili nějaké podstránky našich webových stránek, a které, a jaký typ obsahu je pro uživatele předmětem zvláštního zájmu.

Reklamní

Reklamní cookies jsou využívány k tomu, aby uživatelům byla zobrazována přizpůsobená reklama na základě toho, jaké stránky předtím navštívili, a k analýze efektivnosti reklamní kampaně. 

Jaká jsou Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na privacy@creativedock.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).

 

Stránka Můj zaměstnavatel nebo obchodní partner mne zařadil do programu prevence onemocnění COVID-19

Kdo s Vašimi údaji pracuje a jak nás můžete kontaktovat

Váš zaměstnavatel či obchodní partner s námi uzavřel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, zpracováváme pro něj osobní údaje jako zpracovatel. Správcem osobních údajů je v takovém případě Váš zaměstnavatel (obchodní partner). My, Creative Dock Czech s.r.o., IČ: 07264968, sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, sp.zn. C 298003 (My) vystupujeme jako zpracovatel. Jako správce nicméně můžeme Vaše údaje zpracovávat pro účely uskutečnění našeho oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění IT bezpečnosti a zjišťování, uplatňování a prokazování právních nároků a obraně před uplatněnými právními nároky. Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem privacy@creativedock.cz.

Proč s Vašimi údaji pracujeme 

Váš zaměstnavatel (obchodní partner) s námi uzavřel smlouvu a zařadil Vás do seznamu osob pro program prevence onemocnění COVID-19, zpracováváme pro něj jako zpracovatel Vaše osobní údaje za účelem plnění právních povinností Vašeho zaměstnavatele (obchodního partnera) v oblasti péče o zdraví jeho zaměstnanců spočívajících v prevenci onemocnění COVID-19.

Identifikační údaje, zejména Vaši IP adresu, ukládáme rovněž za účelem uskutečnění našeho oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně před kybernetickými útoky. Rovněž osobní údaje, které o Vás zpracováváme, můžeme využít za účelem prokázání našeho správného postupu (zjišťování, uplatňování a prokazování právních nároků a obrana před uplatněnými právními nároky). Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je zde uskutečnění našeho oprávněného zájmu.

 Jak dlouho budeme s údaji pracovat

S Vašimi údaji pracujeme pro účely okamžitého vyhodnocení rizika onemocnění COVID-19. Pro tento účel tedy budou vyhodnoceny okamžitě. Dále budou uchovávány po dobu potřebnou pro zjišťování, uplatňování a prokazování právních nároků nebo obranu před právními nároky, zpravidla po dobu tří let od jejich poskytnutí.

Jaké Vaše údaje zpracováváme

Zpracováváme Vaše identifikační údaje, údaje o Vašem zdravotním stavu relevantní pro diagnostiku onemocnění COVID-19, a dále Vaše kontaktní telefonní číslo.

Jak Vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme automatizovaným algoritmem založeným na doporučeních WHO a orgánů veřejné moci České republiky, který vyhodnocuje Vámi zadané symptomy a další informace a na jejich základě doporučuje další postup.

Komu můžeme Vaše údaje předat

Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné služby. S vašimi údaji se bude pracovat jen v EU, kde je zajištěna jejich ochrana. 

V případě, že Váš zaměstnavatel s námi uzavřel smlouvu a zařadil Vás do seznamu osob pro program prevence onemocnění COVID-19, Vaše údaje můžeme dále předat Vašemu zaměstnavateli jako správci osobních údajů a dále osobám, které určí.

Cookies

Tato stránka využívá cookies k vylepšení uživatelského zážitku pro procházení stránky. Z techto cookies jsou cookies kategorizované jako nezbytné ukládány na Vašem prohlížeči, protože jsou nezbytné k fungování základních funkčností stránky. 

Nezbytné cookies

Nezbytně nutné cookies zajišťují funkce, bez nichž nelze využívat naše webové stránky tak, jak máte v úmyslu. Tyto  cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách. 

Používáme také cookies třetích stran, které nám pomáhají analyzovat a porozumět, jak používáte stránky, k ukládání uživatelských preferencí a poskytování obsahu a reklam, které jsou pro uživatele relevantní. Dalším používáním této stránky s tím souhlasíte. Máte ale možnost užití těchto cookies odmítnout. Toto odmítnutí však může ovlivnit Vaši uživatelskou zkušenost.

Funkční

Funkční cookies umožňují našim webovým stránkám uchovávat dříve poskytnuté údaje  a tak vám nabízet lepší a individualizované funkce. Tyto  cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách. 

Analytické

Analytické cookies umožňují porozumět, jak návštěvníci interagují s našimi stránkami. Tyto cookies poskytují informace k měření, počtu návštěvníků, míru okamžitého opuštění, zdroj návštěv atd. 

Výkonnostní

Výkonnostní cookies shromažďují informace o tom, jak lidé naše webové stránky používají, a s jejich pomocí můžeme zlepšovat atraktivitu, obsah a funkčnost našich stránek. Tyto cookies  nám například pomáhají zjistit, zda uživatelé navštívili nějaké podstránky našich webových stránek, a které, a jaký typ obsahu je pro uživatele předmětem zvláštního zájmu.

Reklamní

Reklamní cookies jsou využívány k tomu, aby uživatelům byla zobrazována přizpůsobená reklama na základě toho, jaké stránky předtím navštívili, a k analýze efektivnosti reklamní kampaně. 

Jaká jsou Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na privacy@creativedock.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Můžete rovněž kontaktovat zaměstnavatele (obchodního partnera), který Vás do programu zařadil. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).

 

Stránka Můj lékař mne požádal o vyplnění on-line testu

Kdo s Vašimi údaji pracuje a jak nás můžete kontaktovat

Váš lékař s námi uzavřel uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů, zpracováváme pro něj osobní údaje jako zpracovatel. Správcem osobních údajů je v takovém případě Váš lékař. My, Creative Dock Czech s.r.o., IČ: 07264968, sídlem Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, sp.zn. C 298003 (My) vystupujeme jako zpracovatel. Jako správce nicméně můžeme Vaše údaje zpracovávat pro účely uskutečnění našeho oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění IT bezpečnosti a zjišťování, uplatňování a prokazování právních nároků a obraně před uplatněnými právními nároky. Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem privacy@creativedock.cz.

Proč s Vašimi údaji pracujeme 

Lékař s námi uzavřel smlouvu a zařadil Vás do seznamu osob pro program prevence onemocnění COVID-19, zpracováváme pro něj jako zpracovatel Vaše osobní údaje za účelem plnění právních povinností Vašeho lékaře v oblasti péče o zdraví jeho zaměstnanců spočívajících v prevenci onemocnění COVID-19.

Identifikační údaje, zejména Vaši IP adresu, ukládáme rovněž za účelem uskutečnění našeho oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně před kybernetickými útoky. Rovněž osobní údaje, které o Vás zpracováváme, můžeme využít za účelem prokázání našeho správného postupu (zjišťování, uplatňování a prokazování právních nároků a obrana před uplatněnými právními nároky). Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je zde uskutečnění našeho oprávněného zájmu.

 Jak dlouho budeme s údaji pracovat

S Vašimi údaji pracujeme pro účely okamžitého vyhodnocení rizika onemocnění COVID-19. Pro tento účel tedy budou vyhodnoceny okamžitě. Dále budou uchovávány po dobu potřebnou pro zjišťování, uplatňování a prokazování právních nároků nebo obranu před právními nároky, zpravidla po dobu tří let od jejich poskytnutí.

Jaké Vaše údaje zpracováváme

Zpracováváme Vaše identifikační údaje, údaje o Vašem zdravotním stavu relevantní pro diagnostiku onemocnění COVID-19, a dále Vaše kontaktní telefonní číslo.

Jak Vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme automatizovaným algoritmem založeným na doporučeních WHO a orgánů veřejné moci České republiky, který vyhodnocuje Vámi zadané symptomy a další informace a na jejich základě doporučuje další postup.

Komu můžeme Vaše údaje předat

Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné služby. S vašimi údaji se bude pracovat jen v EU, kde je zajištěna jejich ochrana. 

V případě, že Váš zaměstnavatel s námi uzavřel smlouvu a zařadil Vás do seznamu osob pro program prevence onemocnění COVID-19, Vaše údaje můžeme dále předat Vašemu zaměstnavateli jako správci osobních údajů a dále osobám, které určí.

Cookies

Tato stránka využívá cookies k vylepšení uživatelského zážitku pro procházení stránky. Z techto cookies jsou cookies kategorizované jako nezbytné ukládány na Vašem prohlížeči, protože jsou nezbytné k fungování základních funkčností stránky. 

Nezbytné cookies

Nezbytně nutné cookies zajišťují funkce, bez nichž nelze využívat naše webové stránky tak, jak máte v úmyslu. Tyto  cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách. 

Používáme také cookies třetích stran, které nám pomáhají analyzovat a porozumět, jak používáte stránky, k ukládání uživatelských preferencí a poskytování obsahu a reklam, které jsou pro uživatele relevantní. Dalším používáním této stránky s tím souhlasíte. Máte ale možnost užití těchto cookies odmítnout. Toto odmítnutí však může ovlivnit Vaši uživatelskou zkušenost.

Funkční

Funkční cookies umožňují našim webovým stránkám uchovávat dříve poskytnuté údaje  a tak vám nabízet lepší a individualizované funkce. Tyto  cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách. 

Analytické

Analytické cookies umožňují porozumět, jak návštěvníci interagují s našimi stránkami. Tyto cookies poskytují informace k měření, počtu návštěvníků, míru okamžitého opuštění, zdroj návštěv atd. 

Výkonnostní

Výkonnostní cookies shromažďují informace o tom, jak lidé naše webové stránky používají, a s jejich pomocí můžeme zlepšovat atraktivitu, obsah a funkčnost našich stránek. Tyto cookies  nám například pomáhají zjistit, zda uživatelé navštívili nějaké podstránky našich webových stránek, a které, a jaký typ obsahu je pro uživatele předmětem zvláštního zájmu.

Reklamní

Reklamní cookies jsou využívány k tomu, aby uživatelům byla zobrazována přizpůsobená reklama na základě toho, jaké stránky předtím navštívili, a k analýze efektivnosti reklamní kampaně. 

Jaká jsou Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na privacy@creativedock.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Můžete rovněž kontaktovat zaměstnavatele (obchodního partnera), který Vás do programu zařadil. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).

Chcete certifikovat firmu?

+420 723 643 445

info@wearesafe.cz

© 2020 by Creative Dock s.r.o.